Рус УкрEng

Третя група платників єдиного податку

Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути як фізичні особи-підприємці так і юридичні особи, обсяг річного доходу яких не перевищує 5 000 000,00 грн. Кількість осіб, які перебувають з «Спрощенцями» у трудових відносинах, - необмежена.

Обмеження, на підставі яких неможливо отримати статус платника єдиного податку третьої групи наступні:

 • страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;

 • реєстратори цінних паперів;

 • суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

 • представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

 • організація та проведення азартних ігор, лоторей, парі;

 • обмін іноземної валюти;

 • виробництво, імпорт, продаж (у т.ч. експорт) підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 • видобуток, виробництво та реалізація дорогоцінних металів і каміння;

 • видобуток та реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення);

 • діяльність у сфері фінансового посередництва (крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами);

 • діяльність з управління підприємствами;

 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату;

 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 • здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • фізичні особи-підприємці, надають в оренду земельні ділянки, площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 • нерезиденти;

 • мають податковий борг.

Податки

Як у ФОП так і у юридичних осіб ставка єдиного податку є фіксована і складає:

 • 3% від сукупного доходу при умові, що єдиноподатник є платником ПДВ;

 • 5% від сукупного доходу при статусі неплатника ПДВ.

Сплатити єдиний податок необхідно на протязі 50 календарних днів з дня закінчення звітного кварталу.

Для платників ПДВ передбачені терміни сплати податку на додану вартість: при місячному звітному періоді – 30 календарних днів з дати закінчення звітного періоду; при квартальному – 50 календарних днів з дати закінчення звітного періоду.

Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% сплачують:

За себе, як за фізичну особу-підприємця, при цьому самостійно обирають розмір бази нарахування, але не менше, ніж мінімальна заробітна плата, та більше за 25 мінімальних заробітних плат. Розміри ЄСВ наведені в таблиці:

Розмір ЄСВ (22%)

за місяць

січень-квітень

2016 року

травень-листопад

2016 року

грудень

2016 року

Мінімальний розмір ЄСВ (22%)

303,16 грн.

(1378,00*х 22%)

319,00 грн.

(1450,00*х 22%)

341,00 грн.

(1550,00*х 22%)

Максимальний розмір ЄСВ (22%)

7579,00 грн.

(34450,00**х 22%)

7975,00 грн.

(36250,00**х 22%)

8525,00 грн.

(38750,00**х 22%)

* Розмір мінімальної заробітної плати.

** 25 мінімальних заробітних плат.

 

Єдиний соціальний внесок сплачується щоквартально, тобто за три місяці, до 20 числа місяця, наступного за звітнім кварталом (наприклад: за І квартал перерахувати ЄСВ потрібно до 20 квітня).

Звільняються від сплати за себе ЄСВ пенсіонери за віком або інваліди, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

За найманих працівників, при нарахуванні та виплаті їм заробітної плати.

Максимальний розмір заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ 22%, складає 25 мінімальних заробітних плат, а саме: 34 450,00 грн. з січня по квітень 2016 року; 36 250,00 грн. з травня по листопад 2016 року; 38 750,00 грн. на грудень 2016 року. Якщо нарахована заробітна плата більша за максимальний розмір для бази оподаткування, то різниця між нарахованою зарплатою і максимальною базою не оподатковується ЄСВ.

Якщо розмір заробітної плати за місяць складає менше мінімальна заробітна плата (з 01.01.2016 р. - 1378,00 грн., з 01.05.2016 р. – 1450,00 грн., 01.12.2016 р. – 1550,00 грн.), тоді ЄСВ нараховується виходячи з мінімальної заробітної плати а не з нарахованої.

ЄСВ до бюджету перераховується одночасно з виплатою заробітної плати, а при не виплаті зарплати - до 20 числа наступного місяця, який іде після місяця нарахування.

 

Утримуються з нарахованої заробітної плати наступні податки:

 • податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Утримується з усієї нарахованої заробітної плати. Якщо сума нарахованої заробітної плати працівника менша за 1930,00 грн., то працівник має право скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП) у розмірі 689,00 грн. (50% від мінімальної заробітної плати). Тобто, від суми нарахованої заробітної плати, яка менша за 1930,00 грн., віднімаємо ПСП 689,00 грн., а вже отриману суму оподатковуємо за ПДФО за ставкою 18%. Термін сплати ПДФО – одночасно з виплатою заробітної плати, а при невиплаченій заробітній платі протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено зарплату.

 • військовий збір (ВЗ) за ставкою 1,5%. Утримується з усієї заробітної плати. Термін сплати ідентичний з ПДФО.


 

Звітність

При наявності найманих працівників всі платники третьої групи подають наступну звітність:

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (Додаток 4). Звіт подається щомісячно до 20 числа наступного місяця, який іде після звітного.

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ). Подається до податкового органу щоквартально в термін 40 календарних днів з дня закінчення звітного кварталу.

Для єдиного податку звітнім періодом є квартал.

ФОП подають Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця на протязі 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Декларація складається на підставі даних, які відображені в «Книзі обліку доходів», а платники ПДВ на підставі «Книги доходів і витрат».

Для юридичних осіб умови подання Податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи такі ж самі, що і для ФОП. Декларація складається на підставі даних спрощеного бухгалтерського обліку.

За підсумками року ФОП подає Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5). У звіті відображаються суми сплаченого єдиного соціального внеску. Термін подання складає 40 календарних днів з дня закінчення звітного року. Наприклад: звіт за 2016 рік подається до 09 лютого 2017 року.

При статусі платника ПДВ, єдиноподатники подають Податкову декларацію з податку на додану вартість:

 • при місячному звітуванні – на протязі 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду;

 • при квартальному звітуванні – на протязі 40 календарних днів з дати закінчення звітного періоду.

Для того, щоб перейти на місячний періоду звітування з ПДВ, платних єдиного податку повинен подати заяву про вибір податкового періоду до 20 січня числа поточного року, а для квартального періоду – до 09 лютого поточного року. При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

РРО

Обовʼязкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для платників третьої групи виникає тоді, коли їх сукупний дохід перевищує 1 000 000,00 грн. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії статусу платника єдиного податку. При цьому ФОП, які за перше півріччя 2015 року перейшли поріг в 1 000 000,00 грн., повинні з 01.10.2015 р. застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.

Штрафи

До доходу, отриманого із порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування або від діяльності, яка не дає право застосовувати спрощену систему оподаткування, застосовуються:

 • для фізичних осіб – 15 %;

 • для юридичних осіб – подвійні ставки єдиного податку: при сплаті ПДВ – 6%, без ПДВ – 10%,

та зобовʼязані перейти на сплату податків на загальних підставах. Відповідна заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

За неподання або несвоєчасне подання звітності виписується штраф у розмірі 170,00 грн. за кожен звіт. При повторному порушенні – 1020,00 грн. за кожен звіт.

За несвоєчасну сплату або несплату податківпередбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, які розраховуються за кожен день несплати. Суму штрафних санкцій розраховує контролюючий орган.