Рус УкрEng

Індексація заробітної плати

 

 Індексація грошових доходів населення – механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів та послуг. Індексують грошові доходи населення з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України, а саме: для підтримки купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін (інфляції).

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) – показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які населення України придбаває для власних потреб (невиробничого споживання).

 

Об’єкти та порядок індексації грошових доходів населення визначаються Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII та Порядком проведення індексації грошових доходів населення, який затверджений КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

 

Індексації підлягають грошові доходи населення, одержані в гривнях на території України і які не мають разовий характер (п.2 Порядку проведення індексації):

 • пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, установлених законодавством), крім тих, які зазначені у пункті 3 Порядку проведення індексації;
 • стипендії;
 • оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;
 • грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;
 • суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (з урахуванням виплат на необхідний догляд за потерпілим), щомісячна страхова виплата особам, які перебували на утриманні потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, страхова виплата дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності);
 • суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника

​​Не індексуються наступні доходи (п.3 Порядку проведення індексації):

 • доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;
 • виплати, які обчислюються із середньої заробітної плати (відпустки, лікарняні та т.п.);
 • одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 • допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;
 • цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, які мають постійний характер, перелічених пунктом 2 Порядку проведення індексації), винагорода за підсумками роботи за рік тощо;
 • соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму:
  1. пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
  2. додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму;
  3. тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  4. мінімальний розмір допомоги по безробіттю;
  5. державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам;
  6. державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд;
  7. щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
  8. компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);
 • державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

Порядок індексації заробітної плати

Одним з основних доходів населення, який підлягає індексації, є заробітна плата. Тому на її прикладі розглянемо порядок індексації доходів.

Згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення індексація доходів проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, а саме – поріг в 103% (встановлено з 01.01.2016 р., до 01.01.2016 р. – 101%). Індекс споживчих цін оприлюднює Державна служба статистики України в поточному місяці до 10 числа за минулий місяць шляхом публікування даних в «Урядовий кур’єр» та на офіційному сайті.

Сума індексації визначається шляхом множення прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100%.

Величину приросту індексу споживчих цін визначають шляхом множення індексів, оприлюднених Державною службою статистики України, починаючи з наступного місяця після базового. Застосовують величину приросту індексу споживчих цін з наступного місяця після опублікування індексу, який перевищив встановлений поріг. Тобто, якщо поріг індексації було перевищено у квітні, тоді індексувати будемо заробітну плату за червень, використовуючи індекс приросту споживчих цін за квітень.

Базовий місяць – місяць, у якому було створено нову посаду на підприємстві або підвищено оклад діючої посади згідно з штатним розписом. Не вважається підвищенням зарплати виплати надбавок та доплат.

У місяці підвищення окладу індексація не нараховується, якщо таке підвищення більше за поточну суму індексації у цьому місяці. Тобто, у місяці підвищення спочатку перевіряємо (нараховуємо) індексацію, припустивши, що підвищення не було, а потім цю суму порівнюємо з розміром підвищення окладу. Тоді, якщо розмір підвищення окладу виявляється більшим за індексацію, у цьому місяці (базовому) нарахування індексації не відбувається, а якщо розмір підвищення виявиться меншим за розмір поточної індексації – нараховуємо працівнику фіксовану суму індексації.

Фіксована сума індексації – різниця між сумою підвищення окладу та поточною індексацією.

Поточна індексація – індексація, яка нараховується працівнику починаючи з наступного місяця після базового.

Розмір фіксованої індексації буде виплачуватися працівнику до моменту наступного підвищення окладу, де знову буде порівнюватися сума індексації з розміром підвищення окладу. Але, цього разу до суми поточної індексації будемо додавати фіксовану індексацію і віднімати розмір підвищення. Якщо ж і цього разу сума індексації буде більшою за розмір підвищення, тоді різниця стає новою фіксованою індексацією.

Умови нарахування індексації при підвищення заробітної плати наведені в Таблиці 1.

Таблиця 1

 

У разі, коли працівник працює неповний робочий час (неповний робочий день, тиждень чи місяць, простої, звільнення), сума індексації нараховується пропорційно відпрацьованим дням (годинам) із розрахунку індексації за повний робочий час.

Таблиця 2

 

Такий же алгоритм розрахунку індексації при перебуванні працівника на лікарняному, у щорічній та додатковій відпустці, відрядженні. Але, для відрядження є нюанси: при розрахунку оплати праці за дні перебування у відрядженні необхідно звернути увагу на спосіб оплати цих днів. Якщо дні перебування у відрядженні оплачуються за середньоденним розміром заробітної плати, тоді індексація нараховується пропорційно відпрацьованим дням, де дні у відрядженні не включаються до відпрацьованих. Якщо ж оплата відрядження здійснюється у розмірі денної заробітної плати, індексація нараховується за весь відпрацьований час, у якому дні відрядження включаються до відпрацьованих.

 

Відповідальність за не проведення індексації заробітної плати працівника

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» передбачено дотримання гарантій населенню щодо забезпечення достатнього життєвого рівня шляхом індексації грошових доходів.

За порушення чинного законодавства з питань дотримання вимог про оплату праці, інспекцією з питань праці накладаються наступні штрафи:

 • на юридичних та фізичних осіб-підприємців фінансовий штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (13780,00 грн. з 01.01.2016 р.) за кожного найманого працівника, в оплаті праці якого виявили порушення, згідно з ст. 265 Кодексу законів про працю України «Відповідальність за порушення законодавства про працю» за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці найманих працівників;

 • на посадових осіб підприємств та організацій усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців адміністративний штраф у розмірі від 510,00 грн. до 1700,00 грн. на підставі ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.