Рус УкрEng

Експорт послуг по–новому

01 грудня 2016

30.11.16 Президент підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» (№ 4496). Цей Закон вступає в силу на наступний день після його опублікування (прим — опублікування у газеті ВРУ «Голосі України» (офіційне джерело). Однак вводиться цей Закон в дію через місяць з дня набрання ним чинності. Тобто, треба чекати на опублікування, і з наступного дня відлічити ще тридцять днів і отримаємо дату введення Закону в дію.

 

Що змінилося?

Внесено зміни до таких Законів України:

  • «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991 р. — тепер ВЕД договір можна укладати не тільки в письмовій формі, а і в електронній. Щодо експорту послуг, то ВЕД договір може бути укладено або шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти), або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги;
  • «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» № 185/94-ВР від 23.09.1994 р. — тепер банк буде знімати операцію (експорт послуг, експорт прав інтелектуальної власності) з контролю за наявністю рахунку (інвойсу). При цьому банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову складених іноземною мовою документів, у тому числі рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою. Тобто з дня введення в дію Закону будь які послуги, які надаються резидентами України нерезидентам можна оформлювати тільки рахунками (інвойсами). Ніяких ВЕД договорів, актів наданих послуг надавати банку буде не потрібно.
    Виключення становить експорт робіт та експорт транспортних послуг. Для цих видів діяльності залишається необхідність складення акту наданих робіт (акту надання транспортних послуг);
  • «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIVвід 16.07.1999 р. — виключено положення про те, що первинний документ є документом, який підтверджує факт здійснення господарської операції. Статус первинного документу (до якого відноситься зокрема і акт наданих послуг, виконаних робіт, тощо) зводиться тепер тільки до того, що цей документ буде містити відомості про господарську операцію. До того ж, місце складання первинного документа вже буде необов’язково зазначати. Це значне полегшення для суб’єктів господарської діяльності при перевірках Державною фіскальною службою, бо як неодноразово зазначалося самою службою в її численних листах, первинні документи повинні бути складені таким чином, щоб вони не тільки відображали відомості про господарську операцію а ї підтверджували факт її здійснення. З цього приводу треба дочекатися нових роз’яснень Фіскальної служби, які тепер вимоги вона буде висувати до первинних документів. Вочевидь тепер єдиним аргументом стане зв’язок операції з господарською діяльністю. І якщо такий зв’язок не буде очевидним на підставі укладених договорів та первинних документів, то спірних ситуацій зі Службою не уникнути.
    Первинні документи можна тепер буде укладати і в електронній формі. Однак останнє означає, що первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Такими Законами є Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IVвід 22.05.03, Закону України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IVвід 22.05.03 та інших законів України. В цих законах зазначено, що: «Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Станом на 01.12.16

 

С уважением,
Сотник Татьяна
директор, адвокат