Рус УкрEng

Друга група платників єдиного податку

Фізичні особи-підприємці можуть обрати спрощену систему оподаткування та бути платниками єдиного податку другої групи у випадку здійснення господарської діяльності з:

 • надання послуг (у тому числі побутових) платникам єдиного податку або населенню;

 • виробництво або продаж товарів;

 • діяльність у сфері ресторанного господарства,

за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 1. не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 2. обсяг доходу не перевищує 1 500 000,00 гривень.

Не можуть бути платниками єдиного податку другої групи ФОП, які займаються таким видами діяльності:

 • видобуток, виробництво та реалізація дорогоцінних металів і каміння;

 • видобуток та реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення);

 • страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

 • організація та проведення азартних ігор, лотерей, парі;

 • обмін іноземної валюти;

 • виробництво, імпорт, продаж (у т.ч. експорт) підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

 • видобуток, виробництво та реалізація дорогоцінних металів і каміння;

 • видобуток та реалізація корисних копалин (крім реалізації корисних копалин місцевого значення);

 • діяльність у сфері фінансового посередництва ( крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами);

 • діяльність з управління підприємствами;

 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);

 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату;

 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

 • здійснюють технічні випробування та дослідження, діяльність у сфері аудиту;

 • надають в оренду земельні ділянки, площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

 • нерезиденти;

 • мають податковий борг.

Податки

Ставка єдиного податку для другої групи фіксована, і складає 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (поточного) року. Відповідно: розмір єдиного податку на місяць для платників другої групи на 2016 рік становить 275,30 грн. (1378,00 грн. х 20%). Термін сплати податку до 20 числа поточного місяця авансом (наприклад: податок за січень сплачується до 20 січня). Не заборонено сплачувати податок більш як за місяць, але не більше чим до кінця року.

Також, ФОП повинні сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, який становить 22% від бази нарахування. ФОП самостійно обирає розмір бази нарахування, але він не повинен бути меншим, ніж мінімальна заробітна плата, та більшим за 25 мінімальних заробітних плат. Розміри ЄСВ наведені в таблиці:

Розмір ЄСВ (22%)

за місяць

січень-квітень

2016 року

травень-листопад

2016 року

грудень

2016 року

Мінімальний розмір ЄСВ (22%)

303,16 грн.

(1378,00*х 22%)

319,00 грн.

(1450,00*х 22%)

341,00 грн.

(1550,00*х 22%)

Максимальний розмір ЄСВ (22%)

7579,00 грн.

(34450,00**х 22%)

7975,00 грн.

(36250,00**х 22%)

8525,00 грн.

(38750,00**х 22%)

* Розмір мінімальної заробітної плати.

** 25 мінімальних заробітних плат.

 

Єдиний соціальний внесок сплачується щоквартально, тобто за три місяці, до 20 числа місяця, наступного за звітнім кварталом (наприклад: за І квартал перерахувати ЄСВ потрібно до 20 квітня).

Звільняються від сплати за себе ЄСВ пенсіонери за віком або інваліди, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Якщо у «спрощенця» є наймані працівники, то оподаткування їх заробітної плати відбувається на загальних підставах.

Утримуються з нарахованої заробітної плати наступні податки:

 • податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18%. Утримується з усієї нарахованої заробітної плати. Якщо сума нарахованої заробітної плати працівника менша за 1930,00 грн., то працівник має право скористатися податковою соціальною пільгою (ПСП) у розмірі 689,00 грн. (50% від мінімальної заробітної плати). Тобто, від суми нарахованої заробітної плати, яка менша за 1930,00 грн., віднімаємо ПСП 689,00 грн., а вже отриману суму оподатковуємо за ПДФО за ставкою 18%. Термін сплати ПДФО – одночасно з виплатою заробітної плати, а при невиплаченій заробітній платі протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено зарплату.

 • військовий збір (ВЗ) за ставкою 1,5%. Утримується з усієї заробітної плати. Термін сплати ідентичний з ПДФО.

Нараховується на заробітну плату єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22%. Максимальний розмір заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ 22%, складає 25 мінімальних заробітних плат, а саме: 34 450,00 грн. з січня по квітень 2016 року; 36 250,00 грн. з травня по листопад 2016 року; 38 750,00 грн. на грудень 2016 року. Якщо нарахована заробітна плата більша за максимальний розмір для бази оподаткування, то різниця між нарахованою зарплатою і максимальною базою не оподатковується ЄСВ.

Якщо розмір заробітної плати за місяць складає менше мінімальна заробітна плата (з 01.01.2016 р. - 1378,00 грн., з 01.05.2016 р. – 1450,00 грн., 01.12.2016 р. – 1550,00 грн.), тоді ЄСВ нараховується виходячи з мінімальної заробітної плати а не з нарахованої.

ЄСВ до бюджету перераховується одночасно з виплатою заробітної плати, а при не виплаті зарплати - до 20 числа наступного місяця, який іде після місяця нарахування.

Звітність

Для другої групи без найманих працівників звітним податковим періодом є рік. За підсумками року подається наступна річна звітність:

 • Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця. Декларація складається на підставі даних, які відображені в «Книзі обліку доходів». Термін подання складає 60 календарних днів після закінчення звітного року. Декларація за 2016 рік подається до 28 лютого 2017 року.

 • Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Додаток 5). У звіті відображаються суми сплаченого єдиного соціального внеску. Термін подання складає 40 календарних днів з дня закінчення звітного року. Звіт за 2016 рік подається до 09 лютого 2017 року.

Якщо Підприємець має найманих осіб та виплачує заробітну плату, тоді до вищевказаного переліку додаються наступні звіти:

 • Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (Додаток 4). Звіт подається щомісячно до 20 числа наступного місяця, який іде після звітного.

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ). Подається до податкового органу щоквартально в термін 40 календарних днів з дня закінчення звітного кварталу.

РРО

Для платників другої групи дозволяється не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) при обсязі річного доходу до 1 000 000,00 грн. У випадку перевищення обсягу доходу такий платник податку зобов’язаний розпочати застосування РРО. Якщо за підсумками 2015 року сума доходу виявиться більшою за 1 000 000,00 грн., то з 01.01.2016 р. ФОП повинен використовувати РРО до кінця дії застосування спрощеної системи оподаткування.

Штрафи

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили в календарному році обсяг доходу (1 500 000,00 грн.), в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку ІІІ групи або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування. Такі платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15%. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

За неподання або несвоєчасне подання звітності виписується штраф у розмірі 170,00 грн. за кожен звіт. При повторному порушенні – 1020,00 грн. за кожен звіт.

За несвоєчасну сплату або несплату податківпередбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, які розраховуються за кожен день несплати. Суму штрафних санкцій розраховує контролюючий орган.