Рус УкрEng

Четверта група платників єдиного податку

Четверта група платників єдиного податку включає в себе сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб'єкти господарювання:

  • у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);

  • що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних, вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;

  • які станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Податки

Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування податком є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, а для земель водного фонду є нормативна грошова оцінка ріллі , з урахуванням коефіцієнта індексації.

Підставою для нарахування єдиного податку є дані державного земельного кадастру або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить(відсоток від бази оподаткування):

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,81%;

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,49%;

  • для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,49%;

  • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,16%;

  • для земель водного фонду - 2,43%;

  • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, - 5,4%.

Сплачують єдиний податок IV група щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

за I квартал – 10%;

за II квартал – 10%;

за III квартал – 50%;

за IV квартал – 30%.

Податок сплачується до місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.

Звітність

Платники податку самостійно обчислюють суму єдиного податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають податкову декларацію за місцем реєстрації платника та місцем розташування земельної ділянки на поточний.

Штрафи

За неподання або несвоєчасне подання звітності виписується штраф у розмірі 170,00 грн. за кожен звіт. При повторному порушенні – 1020,00 грн. за кожен звіт.

За несвоєчасну сплату або несплату податківпередбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та пені, які розраховуються за кожен день несплати. Суму штрафних санкцій розраховує контролюючий орган.